MADDE 1 – TARAFLAR

1.1. Sümer Mah. Şh.Yzb. Bülent Angın Blv. Galeri Murat No:95/B Seyhan Adana adresinde faaliyet gösteren Evleniyor Giyim Tekstil – Serpil Değirmencioğlu (Bundan sonra kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.) ile www.davetiyeyapici.com (Bundan sonra kısaca “SİTE” olarak anılacaktır.) web sitesinden sipariş verirken Ad Soyad, adres, telefon, eposta, şifre ve diğer bilgilerini girerek üye olan ve satın alma işlemine elektronik olarak onay veren ‘ALICI’ arasındadır.

MADDE 2 – KONU VE KAPSAM

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait SİTE üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ

3.1. Sözleşme tarihi ALICI tarafından siparişin verildiği tarihtir.

MADDE 4 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

4.1. SİTE kullanıcılarına sunulan Ürün ve Hizmete ilişkin genel bilgi ile kullanım sözleşmesini içeren SİTE içeriği SATICI tarafından kullanıcılara haber verilmeksizin her zaman değiştirilebilir. ALICI, kullanıma devam ettiği sürece SİTE’de belirtilen kullanım şartları hakkında yapılan her türlü değişikliği kabul etmiş sayılır. ALICI’nın bu şartları kabulü, ALICI ile SATICI arasında akdedilen bir sözleşme niteliğindedir.

MADDE 5 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

5.1. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli ve özellikleri SİTE’de belirtildiği gibidir. Ürünler, içeriği ALICI tarafından kişiselleştirilebilir ürünler olduğundan, ürün içeriği bilgiler, ALICI tarafından SİTE’de bulunan formlara girilerek kaydedilir. Baskı içeriği (bilgileri), sipariş ile birlikte sistem tarafından ALICI eposta adresine gönderilir. ALICI bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğunu beyan ve taahhüt eder.

5.2. SATICI SİTE’de sunulan ürünlerin üzerine Kullanıcının belirttiği davetiye bilgileri ve diğer iletileri (yazıları) basmak suretiyle satışını yapmaktadır. Baskı için kullanılacak cihaz, baskı tekniği ve diğer materyallerin seçimi SATICI’nın insiyatifinde olup baskı yöntemi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5.3. Listelenen ve SİTE’de ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI, zaman zaman koşulları kendisi tarafından belirlenebilecek promosyon ve indirim kuponları düzenleyebilir.

5.4. Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin kdv ve tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

MADDE 6 – SİPARİŞ VE ÖDEME

6.1. ALICI SİTE’de sunulan ödeme seçeneklerinden birini seçmek ve ödeme bilgilerini girmek suretiyle ödeme işlemini gerçekleştirir.

6.2. ALICI tarafından iletilen ödemeye ilişkin bilgiler SİTE deki Gizlilik Sözleşmesinde yer aldığı şekilde işleme alınacaktır. SATICI’ya ya da 3. bir taraf olan ödeme çözüm ortağı firmaya sunulan bu bilgilerin doğru, tam ve güncel olmalıdır. ALICI, ödeme için kullandığı ödeme metoduna ilişkin kredi kartı ya da tüm araçlar için kanunen kullanım hakkı olduğunu bu sözleşme ile kabul etmektedir.

6.3. ALICI, kredi kartında yetersiz bakiye olması, doğru ve geçerli kredi kartı bilgisi verilmemiş olması vs. sebeplerle Ürün ücreti bloke edilemediği takdirde satın alma işlemi blokenin gerçekleştirilebileceği zamana kadar askıya alınacaktır.

6.4. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle,ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır.

6.5. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

6.6. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da ALICI’nın arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

6.7. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI, kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

6.9. Ürün siparişi ve ödemenin başarıyla gerçekleşmesi halinde ALICI’nın üyelik aşamasında bildirdiği e-posta adresine onay e-maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderildikten sonra ALICI’nın onay vermesi beklenir ALICI’nın onayı alınmadan baskı ve sevkiyat yapılmaz.

MADDE 7 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

7.1. Ürün, siparişin başarıyla tamamlanmasını takiben ALICI’nın SİTE üzerinde belirttiği teslimat adresine gönderilmek üzere SATICI’nın belirleyeceği kargo firmasına faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak verilir.

7.2. Sipariş edilen Ürünlerin ALICI tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesini takip eden 7 iş günü içinde ALICI’ya ulaştırılması amaçlanmaktadır. Teslimatta herhangi bir gecikme ALICI’ya siparişi iptal etme ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunma ve/veya tazminat talep etme hakkı vermez.

7.3. ALICI, Ürün’ün kargo süresinin kargo şirketinin kuralları çerçevesinde belirleneceğini ve Ürün’ün sevkiyatına ilişkin süreci ilgili kargo şirketinden takip edebileceğini kabul eder. ALICI, SATICI’nın, kargo firmasından ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan sevkiyat gecikmeleri başta olmak üzere teslimat sürecine ilişkin herhangi bir yükümlülüğü olmadığını, bu kapsamdaki talep ve itirazların muhatabının SATICI olmadığını kabul eder.

7.4. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

7.5. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz

7.6. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI Ürünün iadesi ile ilgili sorumluluk kabul etmeyecektir.

7.7. Kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

MADDE 8 – ALICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. SİTE’yi ziyaret eden müşteriler sipariş formunda belirtilen bilgileri doldurmak suretiyle kendi belirlediği bir şifre ile SİTE’ye üye olabilir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması ile; mesafeli satış sözleşmesi, kullanım koşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerde belirtilen hak ve yükümlülüklerin ALICI tarafından kabul edildiği anlamına gelir.

8.2. ALICI, SİTE’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

8.3. İşbu Sözleşme’ye konu SİTE, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Ancak SİTE’nin kullanımı için reşit (18 yaşını doldurmuş) olmak gerekir.

8.4. ALICI, SİTE’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme koşullarına, kanunlara, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacaktır.

8.5. SİTE içerisinde, aşağıda belirtilen özelliklere sahip içeriklerin kullanılması yasaktır.
• Yanıltıcı, pornografik, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, küfür vb. kapsayan içerik
• Telif haklarına aykırı ve/veya hak sahibinin yazılı izni ve bilgisi olmadan kullanılan içerik
• Şahsiyet haklarına tecavüz teşkil eden içerik
• Virüs, bozuk dosya vb. zararlı kod içeren ve/veya Hizmetin kullanımını güçleştirmeye veya engellemeye yönelik içerik ve bilgisayar kodları
• Yasadışı faaliyet özelliği taşıyan veya yasa dışı faaliyetleri teşvik edici nitelikteki içerik
SATICI Ürünün Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından yasadışı kullanımından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8.6. ALICI, SİTE üzerinden hizmetten faydalanmaya imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat ALICI tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin ALICI dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle ALICI ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran ALICI sorumlu olacaktır.

8.7. SATICI, ALICI tarafından SATICI’ya iletilen veya SİTE üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu kontrol etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 – SATICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.

9.2. SATICI, Gizlilik sözleşmesine uymakla yükümlüdür.

9.3. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler SİTE üzerinden alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

9.4. SATICI, ALICI bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, SATICI’nın bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. SİTE’nin kullanımına ilişkin risk, ALICI’ya aittir.

9.5. SATICI, ALICI tarafından sunulan bilgileri Üye profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Tüm bu durumlarda kişisel bilgiler işbu Sözleşme ve Gizlilik İlkeleri’nde belirtilen koşullara uygun olarak güvenli biçimde işlenir ve saklanır.

9.6. Bazı durumlarda, SATICI çerezler (cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler ALICIları daha iyi anlamak ve SİTE’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. ALICI, bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.

MADDE 10 – TELİF HAKLARI

10.1. SATICI SİTE’de sunulan ürün fotoğrafları, sunum altyapısı, veritabanı, davetiyelerin kişiselleştirilmesini sağlayan web yazılımı, SİTE tasarımı, düzen, görünüm ve diğer SİTE içeriği üzerinde hak sahibidir. Bu Hizmetlerin ve materyallerin işbu sözleşmede yer alan telif haklarına ilişkin kurallara aykırı şekilde kullanımı ve/veya kopyalanması yasaktır ve kapsam dışı kullanımı hukuki ve cezai sorumluluk doğurur.

10.2. SATICI, muhtelif Üreticilerin imal etmiş olduğu veya kendisinin tasarladığı boş davetiyelerin baskılarını yaparak satmaktadır. Farklı üreticiler tarafından imal edilmiş olan ürünlerin baskı öncesi hali kağıt, zarf, tekstil malzeme, kurdela, örnek yazılar, yazıtipleri, boncuk ve diğer süslemeleri ile birlikte grafik, tasarımla ilgili telif haklarının korunması SATICI’nın yasal sorumluluğunda değildir.

10.3. SATICI baskı yaparken üreticiler tarafından hazırlanan ürün katalogları ve üreticilerin kendi internet sitelerinde sunduğu yazıtipi(font) ve metinleri kullanır. SATICI, üreticilerin resmi internet sitesinden temin edilen font ve diğer materyallerin kullanımından dolayı sorumluluk kabul etmez.

10.4. ALICI, SİTE’nin kullanımı ve/veya Hizmetten yararlanma sırasında fikri haklara ilişkin yasal düzenlemelerin ihlali durumunda bu eylemlerin yasal sonuçlarından sadece ve tamamen kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

10.5. ALICI, yüklemiş olduğu fotoğraflar üzerinde telif hakkı sahibi olduğunu ve/veya telif hakkı sahibinin açık yazılı onayını aldığını ve/veya bu Ürün sebebiyle bir fikri hak ihlali gerçekleşmeyeceğini kabul ve garanti eder.

10.6. SATICI, ALICI tarafından yüklenen fotoğrafların içeriğine ve/veya doğruluğuna ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmez.

10.7. ALICI, Ürün siparişinde ve dağıtımında Türk Hukukuna ve/veya Ürünün dağıtılacağı diğer tüm ülkelerin fikri hukuk kurallarına uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

MADDE 11 – MÜCBİR SEBEPLER

11.1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecek ve hizmete son verilebilecektir.

MADDE 12 – GENEL HÜKÜMLER

12.1. ALICI, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, SİTE’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

12.2. SİTE’nin kullanımına ilişkin her türlü risk ALICI’ya aittir. ALICI, SATICI’nın SİTE’ye virüs, veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya SİTE’den veya SİTE’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

MADDE 13 – ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKI

13.1. ALICI ürün ile ilgili şikayetini davetiyeyapici@gmail.com adresine yazarak Ürünün ALICI’ya tesliminden itibaren 14 gün içinde SATICI’yla bildirebilir. Hatanın SATICI kaynaklı olması durumunda ücret iadesi veya yeniden basım gerçekleştirilecektir. Ücret iadesi veya yeniden basım halinde sorunlu siparişinizi teslim aldığınız şekilde tarafımıza iade etme zorunluluğunuz bulunmaktadır.

13.2. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI’nın mal ile birlikte teslim edilen SATICI’ya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte SATICI’ya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir.

13.3. Sipariş edilen tüm Ürünler, SATICI kontrolünden geçip ALICI tarafından baskı için e-posta ile onaylanana kadar iptal edilebilir. Baskılı Ürünlerin, baskıya girilmeden iptal edilmek istenmesi halinde ilgili siparişler için, varsa o ana kadar yapılmış işlemlere ait ücretler kesilerek tutar ALICI’ya iade edilecektir. Sipariş ALICI tarafından e-posta ile onaylandıktan sonra değişiklik ve iptal mümkün olmayacaktır.

13.4. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“Kanun”) gereğince, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz ve bedel iadesi talep edilemez.

MADDE 14 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

14.1. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.